Publication details

 

Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury

Basic information
Original title:Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury
Title in English:A patient with AL amyloidosis and severe factor X deficiency has been in complete haematological remission with normal factor X activity for 7 years following high-dose chemotherapy. A case study and literature review
Authors:Zdeněk Adam, M. Matýšková, Marta Krejčí, Luděk Pour, J. Kissová, M. Šlechtová, G. Chlupová, Yveta Stavařová, Jan Simonides, Miroslav Penka, Jiří Mayer, Roman Hájek
Further information
Citation:ADAM, Zdeněk, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. KISSOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, G. CHLUPOVÁ, Yveta STAVAŘOVÁ, Jan SIMONIDES, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2010, roč. 56, č. 1, s. 67-78. ISSN 0042-773X.Export BibTeX
@article{871011,
author = {Adam, Zdeněk and Matýšková, M. and Krejčí, Marta and Pour, Luděk and Kissová, J. and Šlechtová, M. and Chlupová, G. and Stavařová, Yveta and Simonides, Jan and Penka, Miroslav and Mayer, Jiří and Hájek, Roman},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {factor X - AL amyloidosis;multiple myeloma;monoclonal gammopathy;high-dose chemotherapy},
language = {cze},
issn = {0042-773X},
journal = {Vnitřní lékařství},
title = {Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury},
volume = {56},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Periodical
Keywords:factor X - AL amyloidosis;multiple myeloma;monoclonal gammopathy;high-dose chemotherapy

V publikaci jsou popsány poměrně časté komplikace při AL- amyloidóze: narušení hemostázy a krvácivé příznaky, které bývají způsobeny zvýšenou fragilitou kapilár a malých cévek, poruchou funkce trombocytů a defekty v koagulační kaskádě. Nejčastější koagulační poruchou je snížení aktivity faktoru X.

In this paper are described a frequent complications of AL amyloidosis: disturbance of haemostasis and bleeding. These are frequently caused by increased fragility of capillaries, thrombocyte function disorders and coagulation cascade defects.

Related projects: