Publication details

 

Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury

Basic information
Original title:Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury
Title in English:A patient with AL amyloidosis and severe factor X deficiency has been in complete haematological remission with normal factor X activity for 7 years following high-dose chemotherapy. A case study and literature review
Authors:Zdeněk Adam, M. Matýšková, Marta Krejčí, Luděk Pour, J. Kissová, M. Šlechtová, G. Chlupová, Yveta Stavařová, Jan Simonides, Miroslav Penka, Jiří Mayer, Roman Hájek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Periodical
Keywords:factor X - AL amyloidosis;multiple myeloma;monoclonal gammopathy;high-dose chemotherapy

V publikaci jsou popsány poměrně časté komplikace při AL- amyloidóze: narušení hemostázy a krvácivé příznaky, které bývají způsobeny zvýšenou fragilitou kapilár a malých cévek, poruchou funkce trombocytů a defekty v koagulační kaskádě. Nejčastější koagulační poruchou je snížení aktivity faktoru X.

In this paper are described a frequent complications of AL amyloidosis: disturbance of haemostasis and bleeding. These are frequently caused by increased fragility of capillaries, thrombocyte function disorders and coagulation cascade defects.

Related projects: