Publication details

 

Charakterizace bakteriofágů rodu Salmonella.

Basic information
Original title:Charakterizace bakteriofágů rodu Salmonella.
Title in English:Characterization of phages of Salmonella genus.
Authors:Lenka Mikalová, Jan Šmarda, David Šmajs
Further information
Citation:MIKALOVÁ, Lenka, Jan ŠMARDA a David ŠMAJS. Charakterizace bakteriofágů rodu Salmonella. In XVIII. Tomáškovy dny. 2009.Export BibTeX
@proceedings{873193,
author = {Mikalová, Lenka and Šmarda, Jan and Šmajs, David},
booktitle = {XVIII. Tomáškovy dny},
keywords = {bacteriophage; Salmonella; Myoviridae},
language = {cze},
title = {Charakterizace bakteriofágů rodu Salmonella.},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Microbiology, virology
Type:Conference abstract
Keywords:bacteriophage; Salmonella; Myoviridae

V souboru 52 kmenů Salmonella enterica byla prostřednictvím křížového testu zjištěna produkce bakteriofágů u 14 kmenů. Pozorované matné plaky (typické pro mírné fágy) vykazovaly velkou rozmanitost ve velikosti (0,1 až 1,5 mm). Celkem 8 fágů bylo inducibilních, jejich produkce se po aplikaci mitomycinu C zvýšila o jeden řád. Mezidruhová aktivita byla zaznamenána u 6 fágů, které lyzovaly indikátorové kmeny E. coli a E. fergusonii. Všechny zkoumané fágové částice měly ikozahedrickou hlavičku a kontraktilní bičík. Programem BLAST byl identifikován fág 1 jako fág PsP3, což potvrdila i PCR. Byla zjištěna blízká příbuznost fágů 9 a 10, která byla potvrzena i podobným restrikčním profilem jejich DNA. Mikrobiologická charakterizace bakteriofágů prokázala, že se jedná o mírné fágy, patřící k morfologickému typu A a do čeledi Myoviridae. Sekvenční analýza určila fága PsP3 a dále identifikovala 13 nových fágů rodu Salmonella.

In a cross-test comprising 52 strains of Salmonella enterica, we discovered production of 14 salmonella phages. Phage plaques were turbid with varied diameter (ranging from 0.1 to 1.5 mm). Phage production was inducible with mitomycin C in 8 strains. Six phage producers showed lytic activity against E. coli and E. fegusonii strains. All phages had icosahedric heads and contractile tails and were therefore classified as phages belonging to the family Myoviridae. Sequence analysis identified phage 1 as the phage PsP3. Phages 9 and 10 were found to be almost similar based on their DNA restiction profiles, suggesting their phylogenetic relationship. All other phages were sequentially unique. Characterization of bacteriophages from the Salmonella genus classified them as Bradleys basic morphological type A (Myoviridae family). Using methods of molecular biology, sequence and phylogenetic relationships of these phages were determined.

Related projects: