Publication details

 

Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.

Basic information
Original title:Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.
Title in English:Translation as a Creative Process. The Theory and Practice of Functionalist Translating.
Author:Zbyněk Fišer
Further information
Citation:FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2.Export BibTeX
@book{873490,
author = {Fišer, Zbyněk},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {translation; translation studies; creativity; strategy of translation; creative writing},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7294-343-2},
publisher = {Host},
title = {Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Monograph
Keywords:translation; translation studies; creativity; strategy of translation; creative writing

Autor knihy představuje různé překladatelské strategie, které nabízí současná teorie a didaktika překladu. Za nejpřínosnější přitom považuje tzv. funkcionalistické strategie, pro které je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Posláním překladatele je vytvořit překlad, který je adekvátní očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Oporu pro správné kreativní řešení literární nebo neliterární překladové zakázky poskytují překladateli analytické, interpretační, rešeršní a textotvorné postupy řady moderních disciplin. V takto didakticky nahlíženém překladatelském aktu mají klíčové postavení aplikované poznatky kognitivní psychologie, textové lingvistiky, kognitivní sémantiky nebo tvůrčího psaní. Jejich tvořivé využití v teoretické argumentaci i praxi se stává nedílnou součástí interkulturní kompetence překladatele.

In the treatise Translation as a Creative Process, the author demonstrates the application of creative methods on a number of translation extracts of various types of texts in various languages. The publication is innovative not only due to the applied didactic methods, but also due to its extension to the area of the theory of text, as well as to that of literary communication. The author-s theoretic conclusions may be used as a base for further translatological research in the field of both inter-literary and language communication, as well as for practical development of intercultural communication which uses employs up-to-date professional methods.

Related projects: