Publication details

 

Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem

Basic information
Original title:Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem
Authors:Svatava Kubešová, Ivan Novotný
Further information
Citation:KUBEŠOVÁ, Svatava a Ivan NOVOTNÝ. Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 7. ISSN 1213-2152.Export BibTeX
@article{875222,
author = {Kubešová, Svatava and Novotný, Ivan},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
issn = {1213-2152},
journal = {Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky},
title = {Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem},
volume = {2007},
year = {2007}
}
Type:Article in Periodical