Publication details

 

Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem

Basic information
Original title:Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem
Authors:Svatava Kubešová, Ivan Novotný
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Periodical