Publication details

 

Pars pro toto : Norská novela jako prostor pro literární experiment

Basic information
Original title:Pars pro toto : Norská novela jako prostor pro literární experiment
Title in English:Pars pro toto : Norwegian nouvelle as the way of literary experiment
Author:Miluše Juříčková
Further information
Citation:JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Pars pro toto : Norská novela jako prostor pro literární experiment. Brno: Host, 2010. 5 s. roč. 26, č.1/2010. ISSN 1211-9938.Export BibTeX
@misc{878728,
author = {Juříčková, Miluše},
address = {Brno},
keywords = {contemporary Norwegian literature; author Bjarte Breiteig; literary awards in Scandinavia},
language = {cze},
location = {Brno},
publisher = {Host},
title = {Pars pro toto : Norská novela jako prostor pro literární experiment},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Účelové publikace
Keywords:contemporary Norwegian literature; author Bjarte Breiteig; literary awards in Scandinavia

Bjarte Breiteig jako významný autor novel, kterým se dostalo ohlasu po celém světě, v kontextu historického vývoje norské novely

Bjarte Breiteig as an important author of short-stories in the context of the historical development of this genre in Norway