Publication details

 

Lumbální spinální stenóza u seniorů

Basic information
Original title:Lumbální spinální stenóza u seniorů
Title in English:Lumbar spinal stenosis in the elderly
Authors:Vladimír Smrčka, Martin Smrčka, Karel Máca
Further information
Citation:SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Lumbální spinální stenóza u seniorů. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, č. 6, s. 390-393. ISSN 1213-1814.Export BibTeX
@article{879169,
author = {Smrčka, Vladimír and Smrčka, Martin and Máca, Karel},
article_location = {Olomouc},
article_number = {6},
keywords = {elderly; lumbar spinal stenosis},
language = {cze},
issn = {1213-1814},
journal = {Neurologie pro praxi},
title = {Lumbální spinální stenóza u seniorů},
volume = {10},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Neurology, neurosurgery, neurosciences
Type:Article in Periodical
Keywords:elderly; lumbar spinal stenosis

Lumbální spinální stenóza patří k relativně častým postižením pacientů vyšších věkových skupin. Názory na možnosti terapie jsou různé. Laminektomie bez nutnosti stabilizace je u pacientů s lumbální spinální stenózou v této věkové skupině obvykle dostačujícím a účinným řešením. Mnozí pacienti se vracejí po operaci ke svým původním rekreačním, sportovním nebo pracovním aktivitám.

Lumbar spinal stenosis is a relatively common disorder in patients of higher age groups. Opinions on treatment option vary. Laminectomy without stabilization is usually an adequate and effective management strategy in patients with lumbar spinal stenosis in this age group. Postoperatively, many patients return to their previous recreational,sports, or work activities.