Publication details

 

Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran

Basic information
Original title:Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran
Title in English:Hyaluronic acid in the treatment of acute and chronic wounds
Authors:Veronika Slonková, Vladimír Vašků, Hana Jedličková
Further information
Citation:SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran. Hojení ran, Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4, č. 1, s. 4-8. ISSN 1802-6400.Export BibTeX
@article{879747,
author = {Slonková, Veronika and Vašků, Vladimír and Jedličková, Hana},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {hyaluronic acid; wound healing; quality of life},
language = {cze},
issn = {1802-6400},
journal = {Hojení ran},
title = {Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran},
volume = {4},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Dermatovenerology
Type:Article in Periodical
Keywords:hyaluronic acid; wound healing; quality of life

Kyselina hyaluronová (HA), která patří po chemické stránce mezi glukosaminoglykany, je základní součástí extracellulární matrix. Významně se podílí na procesu reparace tkání a moduluje jednotlivé fáze hojení ran. Ovlivňuje zánětlivou a granulační fázi, podporuje epitelizaci i remodelaci tkáně. Novým krytím pro léčbu akutních i chronických ran je Bionect (tylové polštářky a krém), který obsahuje jako aktivní složku sodnou sůl kyseliny hyaluronové. V následujícím článku je popsána studie, která hodnotila účinnost přípravku Bionect při léčbě jak akutních, tak chronických ran různé etiologie. Výsledky této studie prokázaly, že přípravek Bionect významně přispívá k urychlení hojení jak akutních, tak i chronických neinfikovaných kožních ran. Současně dochází po jeho aplikaci k rychlému ústupu bolesti a tím ke zlepšení kvality života pacientů. U akutních ran Bionect pozitivně ovlivňuje výsledný stav jizvy - kyselina hyaluronová redukuje nadbytečné množství kolagenu, což má za následek snížené jizvení.

Hyaluronic acid (HA), which chemically belongs to the family of glycosaminoglycans, is an essential part of an extracellular matrix. It significantly contributes to the process of tissue reparation and it modulates individual phases of wound healing. It participates in both inflammatory and granulation phase, it supports the epithelization and remodelation of tissues. Bionect (gauze pads and cream) containing hyaluronic acid sodium salt represents a new bandage for the treatment of both acute and chronic wounds. The following article describes a study that assessed the efficacy of Bionect in the treatment of both acute and chronic wounds of a different etilogy. Study results showed that Bionect significantly improved the healing of both acute and chronic uninfected wounds. Additionally, following the application the pain quickly relieves, which improves patients quality of life. Bionect positively affects the final state of a scar - hyaluronic acid reduces excessive collagen, which leads to a reduced scarring.