Publication details

 

Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí

book cover

Basic information
Original title:Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí
Authors:Yvona Kaloudová, Olga Šivicová, Břetislav Lipový, Zuzana Jelínková, Hana Řihová, Ivan Suchánek, Anna Martincová, Silva Bezrouková, Pavel Brychta
Further information
Citation:KALOUDOVÁ, Yvona, Olga ŠIVICOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ, Silva BEZROUKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.Export BibTeX
@proceedings{902571,
author = {Kaloudová, Yvona and Šivicová, Olga and Lipový, Břetislav and Jelínková, Zuzana and Řihová, Hana and Suchánek, Ivan and Martincová, Anna and Bezrouková, Silva and Brychta, Pavel},
booktitle = {XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP},
isbn = {978-80-210-5290-1},
title = {Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí},
year = {2010}
}
Type:Conference abstract