Detail publikace

 

Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Základní údaje
Originální název:Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).
Autoři:Jana Skřičková, T. Janásková, J. Keilová, V. Kolek, Marcela Tomíšková, Lenka Babičková, I. Grygárková, Bohdan Kadlec
Další údaje
Citace:SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.Export BibTeX
@proceedings{907829,
author = {Skřičková, Jana and Janásková, T. and Keilová, J. and Kolek, V. and Tomíšková, Marcela and Babičková, Lenka and Grygárková, I. and Kadlec, Bohdan},
booktitle = {Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny},
keywords = {advanced NSCLC; vinorelbine; platinum derivative},
language = {cze},
isbn = {978-80-7177-033-6},
title = {Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).},
year = {2010}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pneumologie
Druh:Konferenční abstrakty
Klíčová slova:advanced NSCLC; vinorelbine; platinum derivative

Multicentrická stude o perorálním podání vinorelbinu den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Související projekty: