Publication details

 

Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Basic information
Original title:Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).
Title in English:Oral vinorelbine on Day 1 and Day 8 combined with platinum derivative in treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer
Authors:Jana Skřičková, T. Janásková, J. Keilová, V. Kolek, Marcela Tomíšková, Lenka Babičková, I. Grygárková, Bohdan Kadlec
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pneumology
Type:Conference abstract
Keywords:advanced NSCLC; vinorelbine; platinum derivative

Multicentrická stude o perorálním podání vinorelbinu den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Multi-centre study dealing with oral vinorelbine on Day 1 and Day 8 combined with platinum derivative in treatmwnt of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)

Related projects: