Publication details

 

Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Basic information
Original title:Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).
Title in English:Oral vinorelbine on Day 1 and Day 8 combined with platinum derivative in treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer
Authors:Jana Skřičková, T. Janásková, J. Keilová, V. Kolek, Marcela Tomíšková, Lenka Babičková, I. Grygárková, Bohdan Kadlec
Further information
Citation:SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.Export BibTeX
@proceedings{907829,
author = {Skřičková, Jana and Janásková, T. and Keilová, J. and Kolek, V. and Tomíšková, Marcela and Babičková, Lenka and Grygárková, I. and Kadlec, Bohdan},
booktitle = {Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny},
keywords = {advanced NSCLC; vinorelbine; platinum derivative},
language = {cze},
isbn = {978-80-7177-033-6},
title = {Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Pneumology
Type:Conference abstract
Keywords:advanced NSCLC; vinorelbine; platinum derivative

Multicentrická stude o perorálním podání vinorelbinu den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Multi-centre study dealing with oral vinorelbine on Day 1 and Day 8 combined with platinum derivative in treatmwnt of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)

Related projects: