Publication details

 

Autorský zákon a předpisy související : AutZ, Autorský zákon : Televizní právo, Rozhlasové právo, Tiskové právo, Audiovizuální produkce, Kulturní produkce a předpisy z dalších souvisejících oblastí

Basic information
Original title:Autorský zákon a předpisy související : AutZ, Autorský zákon : Televizní právo, Rozhlasové právo, Tiskové právo, Audiovizuální produkce, Kulturní produkce a předpisy z dalších souvisejících oblastí
Author:
Inferior responsibility:Edited by Ivo Telec
Further information
Citation:Autorský zákon a předpisy související : AutZ, Autorský zákon : Televizní právo, Rozhlasové právo, Tiskové právo, Audiovizuální produkce, Kulturní produkce a předpisy z dalších souvisejících oblastí. Edited by Ivo Telec. 1. vyd. Praha: Beck, SEVT,. xxiv, 303. ISBN 3-406-39310-1.
Type:Monograph