Publication details

 

Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva

book coverPředstavovaná kniha sleduje dva hlavní cíle: Zaprvé, přiblížit českému čtenáři klíčovou výseč soudobých diskuzí o spravedlnosti v nadstátním měřítku, a zadruhé, prostřednictvím kritického výkladu nejvýznamnějších kosmopolitních teorií spravedlnosti ukázat, že umírněnější formy náhledů na globální rozšiřování principů spravedlnosti jsou přesvědčivější. Argumentace je vedena na dvou rovinách: filozofické, která se týká problematiky ospravedlnění principů spravedlnosti, a prakticko-politické, zohledňující... more

Basic information
Original title:Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva
Title in English:Levels of Justice: Liberalism, Cosmopolitanism and Human Rights
Author:Pavel Dufek
Information from University Press
Binding:paperback
Format:148 x 210
Price:290,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Legal Sciences; Philosophy; Political Science
Further information
Citation:DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010. 300 s. ISBN 978-80-210-5317-5.Export BibTeX
@book{911165,
author = {Dufek, Pavel},
address = {Brno},
keywords = {Theories of justice; The Problem of Justification; Universalism and Cosmopolitanism; The State; Human Rights; Legitimacy},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5317-5},
publisher = {Mezinárodní politologický ústav MU},
title = {Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:Theories of justice; The Problem of Justification; Universalism and Cosmopolitanism; The State; Human Rights; Legitimacy

Kniha sleduje dva hlavní cíle: Zaprvé, přiblížit českému čtenáři klíčovou výseč soudobých diskusí o spravedlnosti v nadstátním měřítku, a zadruhé, prostřednictvím kritického výkladu nejvýznamnějších kosmopolitních teorií spravedlnosti ukázat, že umírněnější formy náhledů na globální rozšiřování principů spravedlnosti jsou přesvědčivější. Argumentace je vedena na dvou rovinách: filosofické, která se týká problematiky ospravedlnění principů spravedlnosti, a prakticko-politické, zohledňující reálnou průchodnost souvisejících institucionálních návrhů. Autor dospívá k rezervovanému stanovisku ohledně žádoucnosti a zároveň realizovatelnosti kosmopolitní spravedlnosti.

The book pursues two general goals: First, to sketch in basic terms the debate on the issue of transnational or global justice, which represents a key subcategory of contemporary discussions about justice. Second, by means of a critical exposition of the main points of cosmopolitan theories of justice, to show that the competing and more moderate view of a global extension of principles and theories of justice is more plausible. The author's argumentation concerns two distinct levels: The philosophical one, relating above all to the issue of justification of principles of justice, and the practical-political one, covering the question of real-world feasibility of the proposed institutional structures. The author is led to believe that we should stay rather reserved with regard to both the desirability and the feasibility of cosmopolitan justice.

Related projects: