Publication details

 

Záchovný protokol u nádorů orofaryngu

Basic information
Original title:Záchovný protokol u nádorů orofaryngu
Title in English:Organ Preservation Protocol in Oropharyngeal Cancer
Authors:Hana Binková, Zuzana Horáková, Eva Tothova, Rom Kostřica
Further information
Citation:BINKOVÁ, Hana, Zuzana HORÁKOVÁ, Eva TOTHOVA a Rom KOSTŘICA. Záchovný protokol u nádorů orofaryngu. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 3, s. 114-121. ISSN 1210-7867.Export BibTeX
@article{919586,
author = {Binková, Hana and Horáková, Zuzana and Tothova, Eva and Kostřica, Rom},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
keywords = {oropharynx; cancer; organ preservation protocol; surgery; surfoval; quality of life},
language = {cze},
issn = {1210-7867},
journal = {Otorinolaryngologie a foniatrie},
title = {Záchovný protokol u nádorů orofaryngu},
volume = {59},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:oropharynx; cancer; organ preservation protocol; surgery; surfoval; quality of life

Retrospektivní studie 190 pacientů z období 2001-2008 léčených na naší klinice s operabilní formou spinocelulárního karcinomu orofaryngu - stadium III +IV. PCH bylo léčeno 123 pacientů, v záchovném protokolu (ZP) 67. Z 67 pacientů zařazených do ZP dokončilo léčbu 62 (93 %). Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u 47 (70 %) nemocných, u 41 konzervativní léčbou, 6 pacientů dosáhlo CR až díky záchranné operaci. Statisticky významně lepší přežití (OAS i DSS) měli naši pacienti primárně operovaní. Kvalita života pacientů primárně operovaných a v ZP se vzhledem k vysoké agresivitě konzervativní terapie a jejím následkům významněji neliší.

We retrospectively reviewed data from 190 patients with resectable stage III or IV oropharyngeal squamous cell carcinoma treated in our hospital from 2001 through 2008. The primary tumor was surgically treated in 123 patients, in 67 patients non-surgically. Out of total 67 OPP patients, the treatment was completed by 62 (93%). 47 patients (70%) achieved complete response. 41 patients (61%) were healed by conservative treatment only without any surgery (organ preservation). The remainder, 6 patients, underwent salvage surgery. The survival rates (OAS, DSS, DFI) in the surgery group exceeded that of the organ preserving group statistically. No significant difference in quality of life was demonstrated between both categories on account of high toxicity and adverse effects of chemoradiation.