Publication details

 

Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Basic information
Original title:Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí
Authors:Marcela Tomíšková, Jana Skřičková, Katarina Morvayová
Further information
Citation:TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarina MORVAYOVÁ. Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Paliativní medicína a liečba bolesti, 2010, roč. 3, s. 14-15.Export BibTeX
@article{919644,
author = {Tomíšková, Marcela and Skřičková, Jana and Morvayová, Katarina},
journal = {Paliativní medicína a liečba bolesti},
title = {Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí},
volume = {3},
year = {2010}
}
Type:Article in Periodical