Publication details

 

Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Basic information
Original title:Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí
Authors:Marcela Tomíšková, Jana Skřičková, Katarina Morvayová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Periodical