Publication details

 

Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku

Basic information
Original title:Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku
Title in English:Bryoflora of sandstone rocks in the Vsetín region, East Moravia, Czech Republic
Authors:Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková, Martin Dančák
Further information
Citation:KUBEŠOVÁ, Svatava, Jana TKÁČIKOVÁ a Martin DANČÁK. Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. Bryonora, Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 44, prosinec, s. 13-20. ISSN 0862-8904.Export BibTeX
@article{923342,
author = {Kubešová, Svatava and Tkáčiková, Jana and Dančák, Martin},
article_location = {Praha},
article_number = {prosinec},
keywords = {bryophytes; floristic records; Carpathian flysch; Hošťálková; Jasenice; Malá Bystřice; Malá Lhota; Ratiboř},
language = {cze},
issn = {0862-8904},
journal = {Bryonora},
title = {Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku},
volume = {44},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Botany
Type:Article in Periodical
Keywords:bryophytes; floristic records; Carpathian flysch; Hošťálková; Jasenice; Malá Bystřice; Malá Lhota; Ratiboř

V letech 2008 a 2009 byla prozkoumána bryoflora šesti pískovcových skalisek, která se nacházejí poblíž Vsetína (východní část ČR). Článek předkládá soupis při průzkumu zaznamenaných druhů a také starší publikované údaje a údaje z herbáře ve Valašském Meziříčí. Několik významnějších nálezů je stručně okomentováno.

Bryoflora of six sandstone rock localities was explored in 2008 and 2009. All localities are situated close to the Vsetín town in the eastern part of the Czech Republic. The list of recorded species as well as older published records, and specimen records of herbarium in Valašské Meziříčí are shown. Brief notes on several noteworthy species are included.