Publication details

 

3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů

Basic information
Original title:3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů
Title in English:3D treatment plannig of brachytherapy, results of DVH for treatment volumes.
Author:Pavel Šlampa
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Brachytherapy Cervical cancer

Prezentace výsledků 3D plánování brachyradioterapie u pacientek s karcinomem děložního hrdla.

Presentation of results 3D planning of brachytherapy for patients with cervical carcinoma.

Related projects: