Publication details

 

3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů

Basic information
Original title:3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů
Title in English:3D treatment plannig of brachytherapy, results of DVH for treatment volumes.
Author:Pavel Šlampa
Further information
Citation:ŠLAMPA, Pavel. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie, Hradec Králové, 2011. 2 s.Export BibTeX
@inproceedings{923597,
author = {Šlampa, Pavel},
address = {Hradec Králové},
keywords = {Brachytherapy Cervical cancer},
language = {cze},
location = {Hradec Králové},
publisher = {Klinika onkologie a radioterapie, Hradec Králové},
title = {3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Brachytherapy Cervical cancer

Prezentace výsledků 3D plánování brachyradioterapie u pacientek s karcinomem děložního hrdla.

Presentation of results 3D planning of brachytherapy for patients with cervical carcinoma.

Related projects: