Publication details

 

Etnografická rajonizace a diferenciace Boskovicka

Basic information
Original title:Etnografická rajonizace a diferenciace Boskovicka
Title in English:Ethnographical divisioning of Boskovice region and its differentiation
Author:Miroslav Válka
Further information
Citation:VÁLKA, Miroslav. Etnografická rajonizace a diferenciace Boskovicka. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 23-33, 11 s. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.Export BibTeX
@inbook{931716,
author = {Válka, Miroslav},
address = {Boskovice},
booktitle = {Lidová kultura a nářečí na Boskovicku},
edition = {první},
keywords = {Boskovice region ; differentiation ; ethnographical district},
language = {cze},
location = {Boskovice},
isbn = {978-80-904089-1-3},
pages = {23-33},
publisher = {Muzeum Boskovicka},
title = {Etnografická rajonizace a diferenciace Boskovicka},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Chapter of a book
Keywords:Boskovice region ; differentiation ; ethnographical district

Kapitola se zabývá etnografickou rajonizací a diferenciací Boskovicka, v němž se střetávaly kulturní formy nížinné s horskými.

This chapter deals with ethnographical divisioning of Boskovice region and its differentiation. Lowland and mountain cultural forms have met there.

Related projects: