Detail publikace

 

Etika, zájmy a politika

Základní údaje
Originální název:Etika, zájmy a politika
Autor:Milan Valach
Další údaje
Citace:VALACH, Milan. Etika, zájmy a politika. In Gluchman Vasil. Etika a politika. první. SR: Filozofická fakulta Prešovké univerzity, Prešov, 2011. s. 37-46, 415 s. ISBN 978-80-555-0266-3.Export BibTeX
@inproceedings{935705,
author = {Valach, Milan},
address = {SR},
booktitle = {Etika a politika},
edition = {první},
editor = {Gluchman Vasil},
keywords = {policies interests ethics},
language = {cze},
location = {SR},
isbn = {978-80-555-0266-3},
pages = {37-46},
publisher = {Filozofická fakulta Prešovké univerzity, Prešov},
title = {Etika, zájmy a politika},
year = {2011}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Filosofie a náboženství
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:policies interests ethics

Článek poskytuje důkaz o nemožnosti politiky, která by respektovala základní morální normy. Důkaz je založen na analýze důsledků protikladných zájmů.