Publication details

 

Etika, zájmy a politika

Basic information
Original title:Etika, zájmy a politika
Title in English:Ethics, interests and policies
Author:Milan Valach
Further information
Citation:VALACH, Milan. Etika, zájmy a politika. In Gluchman Vasil. Etika a politika. první. SR: Filozofická fakulta Prešovké univerzity, Prešov, 2011. s. 37-46, 415 s. ISBN 978-80-555-0266-3.Export BibTeX
@inproceedings{935705,
author = {Valach, Milan},
address = {SR},
booktitle = {Etika a politika},
edition = {první},
editor = {Gluchman Vasil},
keywords = {policies interests ethics},
language = {cze},
location = {SR},
isbn = {978-80-555-0266-3},
pages = {37-46},
publisher = {Filozofická fakulta Prešovké univerzity, Prešov},
title = {Etika, zájmy a politika},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Proceedings
Keywords:policies interests ethics

Článek poskytuje důkaz o nemožnosti politiky, která by respektovala základní morální normy. Důkaz je založen na analýze důsledků protikladných zájmů.

The article is discussing the impossibilty of politics which would respect of basic moral norms. The evidence of this claim is based on an analysis of consequences of opposite interests.