Publication details

 

Národní garda: krátký příběh

Basic information
Original title:Národní garda: krátký příběh
Title in English:National Guard: a short story
Author:Josef Smolík
Further information
Citation:SMOLÍK, Josef. Národní garda: krátký příběh. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: CBSS, 2011, IX, č. 1, s. 16-35. ISSN 1214-7737.Export BibTeX
@article{936680,
author = {Smolík, Josef},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {National Guard; National Party; Nationalism},
language = {cze},
issn = {1214-7737},
journal = {Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu},
title = {Národní garda: krátký příběh},
volume = {IX},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:National Guard; National Party; Nationalism

Článek popisuje historii Národní gardy, její aktivity a jednotlivé události. Také je popsána struktura NG a vztah k Národní straně. Ačkoliv byl projekt NG okrajovou záležitostí, přesto dokázal upoutat pozornost bezpečnostních složek a některých politiků.

This article describes history of the National Guard, its activities and particular events. It also describes the structure of the National Guard and the relationship to the National Party. Although the project of the National Guard was a margine one, it gained attention of Czech Republic's security forces, some politicians.

Related projects: