Publication details

 

TSP a hodnocení jeho obtížnosti uchazeči o studium

Basic information
Original title:TSP a hodnocení jeho obtížnosti uchazeči o studium
Title in English:The assessment of TSP difficulty by applicants
Authors:Jiří Žoudlík, Helena Klimusová
Further information
Citation:ŽOUDLÍK, Jiří a Helena KLIMUSOVÁ. TSP a hodnocení jeho obtížnosti uchazeči o studium. In mezinárodní konference Kondášův den 2011, 16. 5. 2011, FF MU, Brno. 2011.Export BibTeX
@proceedings{938421,
author = {Žoudlík, Jiří and Klimusová, Helena},
booktitle = {mezinárodní konference Kondášův den 2011, 16. 5. 2011, FF MU, Brno},
keywords = {universities; admission exams; Learning potential test; Masaryk University},
language = {cze},
title = {TSP a hodnocení jeho obtížnosti uchazeči o studium},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:universities; admission exams; Learning potential test; Masaryk University

Prezentovaná studie je zaměřena zejména na srovnání obtížnosti TSP a jeho jednotlivých subtestů dle hodnocení uchazečů s obtížností zjištěnou na základě výsledků TSP. Dále se zaměřuje např. na vliv předchozí přípravy na TSP na výsledek uchazeče v testu.

The study is focused particularly on the comparison of the difficulty of the Learning Potential Test (LPT) and its individual subtests evaluated by the applicants with their actual results in the LPT. Furthemore, the study explores e.g. the effect of the prior training of LPT on the outcomes of the applicants.