Publication details

 

Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie

Basic information
Original title:Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie
Authors:Nora Gregová, Břetislav Lipový, Iva Hufová, Alica Hokynková, Ivan Suchánek
Further information
Citation:GREGOVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. Medical Tribune, Paha: Léčba ran, 2011, č. 4. ISSN 1214-8911.Export BibTeX
@article{939137,
author = {Gregová, Nora and Lipový, Břetislav and Hufová, Iva and Hokynková, Alica and Suchánek, Ivan},
article_location = {Paha},
article_number = {4},
language = {cze},
issn = {1214-8911},
journal = {Medical Tribune},
title = {Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Surgery incl. transplantology
Type:Article in Periodical