Publication details

 

Detection of new protein alterations in human B-lymphoblastoid cell line ARH-77 after bortezomib treatment

Basic information
Original title:Detection of new protein alterations in human B-lymphoblastoid cell line ARH-77 after bortezomib treatment
Authors:Anna Potáčová, Jana Štossová, Lenka Zahradová, Romana Zaoralová, Ivana Burešová, Zbyněk Zdráhal, Roman Hájek
Further information
Citation:POTÁČOVÁ, Anna, Jana ŠTOSSOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Roman HÁJEK. Detection of new protein alterations in human B-lymphoblastoid cell line ARH-77 after bortezomib treatment. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.Export BibTeX
@proceedings{944239,
author = {Potáčová, Anna and Štossová, Jana and Zahradová, Lenka and Zaoralová, Romana and Burešová, Ivana and Zdráhal, Zbyněk and Hájek, Roman},
booktitle = {XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí},
keywords = {bortezomib; proteomics},
language = {eng},
title = {Detection of new protein alterations in human B-lymphoblastoid cell line ARH-77 after bortezomib treatment},
year = {2011}
}
Original language:English
Field:Oncology and hematology
Type:Conference abstract
Keywords:bortezomib; proteomics

Related projects: