Publication details

 

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

Basic information
Original title:Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce
Title in English:Alternative approaches to analyse data in small samples in the social work practice
Author:Miroslav Suchanec
Further information
Citation:SUCHANEC, Miroslav. Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2011, roč. 11, č. 2, s. 120-124. ISSN 1213-6204.Export BibTeX
@article{945622,
author = {Suchanec, Miroslav},
article_location = {Brno},
article_number = {2},
keywords = {binomial ddistribution probability complex causality sufficiency and necessity Boolean analysis Boolean algebra Boolean minimisation},
language = {cze},
issn = {1213-6204},
journal = {Sociální práce/Sociálna práca},
title = {Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce},
url = {http://www.socialniprace.cz},
volume = {11},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
WWW:link to a new windowhttp://www.socialniprace.cz
Type:Article in Periodical
Keywords:binomial ddistribution probability complex causality sufficiency and necessity Boolean analysis Boolean algebra Boolean minimisation

V této stati prezentuji a na modelových příkladech ilustruji některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N=1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhou, tentokrát nestatistickou metodou, která může při výzkumném procesu na první metodu navazovat, je tzv. Booleho přístup. Tato analýza založená na tzv. Booleho algebře, umožňuje pracovat s malým výzkumným vzorkem a její hlavní předností je, že na rozdíl od mnohých statistických metod je schopna pracovat s komplexním pojetím kauzality, což může být sociálním pracovníkem vítáno.

Article presents some selected research methods that are not so often used in the Czech social work practice. The first method is statistical in nature and it is based on binomial distribution. As it is suitable for samples of N = 1 size, it can be used for case studies. The second method is the Boolean analysis. This non-statistical method is based on the Boolean algebra and it is suitable for small sized samples. Its main strength is that, contrary to the many statistical methods, it can deal with causality in its complexity, which social practitioners can appreciate.