Publication details

 

Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen

Basic information
Original title:Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen
Title in English:Using the Boolean algebra in comparative analysis: Female employment in the EU-27
Author:Miroslav Suchanec
Further information
Citation:SUCHANEC, Miroslav. Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV v.v.i., 2011, roč. 5, č. 4, s. 17-19. ISSN 1802-5854.Export BibTeX
@article{949426,
author = {Suchanec, Miroslav},
article_location = {Praha},
article_number = {4},
keywords = {complex causality; sufficiency and necessity; Boolean analysis; Boolean algebra; Boolean minimisation},
language = {cze},
issn = {1802-5854},
journal = {Fórum sociální politiky},
title = {Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen},
volume = {5},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:complex causality; sufficiency and necessity; Boolean analysis; Boolean algebra; Boolean minimisation

V tomto převážně metodologickém článku prezentuji alternativní způsob provedení komparativní analýzy – tzv. Booleho (též Booleův) přístup. Nejprve osvětluji hlavní charakteristiky tohoto přístupu a poté ilustruji metodu na příkladu srovnání 27 zemí EU z hlediska úrovně zaměstnanosti žen. Analýza ukazuje na komplexní charakter kauzálních podmínek, které mohou být postiženy klasickými statistickými metodami jen velmi obtížně. Data také naznačují, že jediný faktor, který je nezbytně spojen s vysokou úrovní ženské zaměstnanosti a jehož efekt je jednoznačný a stabilní také vně určité skupiny států, je vysoká úroveň participace mužů na domácí práci.

This methodological article presents alternative way of conducting comparative analysis - the Boolean approach. First the main features of the approach are explained, second the method is applicated on the EU-27 comparison of female employment. The analysis points on complexity of causal conditions, that can hardly be coped by classic statistical procedures. Data suggest that the only factor that is necessarily associated with the high level of female employment and that is unambigous and stable both inside and outside certain group of countries is the intensive participation of men on domestic labor.