Publication details

 

Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Recenze knihy.

Basic information
Original title:Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Recenze knihy.
Title in English:Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Review of the book.
Author:Jana Perutková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Periodical
Keywords:Prague; baroque; instrumental music; aristocratic capella

Recenze knihy pražského hudebního historika Václava Kapsy o šlechtické kapele hraběte Morzina v Praze v 1. polovině 18. století.

Review of the book from Prague music historian Václav Kapsa a noble orchestre of Count Morzin in Prague in the 1st mid-18th century.