Publication details

 

Lubor Velecky: Aquinas´Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2,3

Basic information
Original title:Lubor Velecky: Aquinas´Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2,3
Author:Blažena Švandová
Further information
Citation:ŠVANDOVÁ, Blažena. Lubor Velecky: Aquinas´Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2,3. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2009, roč. 6, č.1, s. 131-137. ISSN 1214-8407.Export BibTeX
@article{952571,
author = {Švandová, Blažena},
article_location = {České Budějovice},
article_number = {č.1},
language = {cze},
issn = {1214-8407},
journal = {Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku},
title = {Lubor Velecky: Aquinas´Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2,3},
volume = {roč. 6},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Periodical