Publication details

 

"Českoslovenští" důchodci v pasti práva Evropské unie

Basic information
Original title:"Českoslovenští" důchodci v pasti práva Evropské unie
Title in English:"Czechoslovak" pensioners entrapped with law of the European Union
Author:Filip Křepelka
Further information
Citation:KŘEPELKA, Filip. "Českoslovenští" důchodci v pasti práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2011, roč. 19, č. 2, s. 131-141. ISSN 1210-9126.Export BibTeX
@article{953231,
author = {Křepelka, Filip},
article_location = {Brno},
article_number = {2},
keywords = {European Union; Czechoslovakia; Pensions; Coordination of Social Security},
language = {cze},
issn = {1210-9126},
journal = {Časopis pro právní vědu a praxi},
title = {"Českoslovenští" důchodci v pasti práva Evropské unie},
volume = {roč. 19},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:European Union; Czechoslovakia; Pensions; Coordination of Social Security

Článek vysvětluje příčiny a důsledky střetu judikatury Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie týkající se důchodových zabezpečení některých osob v návaznosti na rozdělení Československa.

The article describes and analyses causes and consequences of different case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Court of Justice of the European Union related to pensions for several individuals affected with the dissolution of Czechoslovakia.

Related projects: