Publication details

 

Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci

Basic information
Original title:Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci
Title in English:Postpartum incontinence, pregnancy and labour and their relation to female urinary incontinece
Authors:Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser, Marcela Pastorčáková, Kateřina Sedláková
Further information
Citation:BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci. Urologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 5, s. 307-311. ISSN 1213-1768.Export BibTeX
@article{961333,
author = {Belkov, AtanasandIvan and Huser, Martin and Pastorčáková, Marcela and Sedláková, Kateřina},
article_number = {5},
keywords = {urinary incontinence; pregnancy; labour; prevention; treatment},
language = {cze},
issn = {1213-1768},
journal = {Urologie pro praxi},
title = {Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci},
volume = {12},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:urinary incontinence; pregnancy; labour; prevention; treatment

Cílem práce je přehled fyziologických změn ženského organismu v průběhu těhotenství a jejich dopad na kolekci a evakuaci moči. Konečným projevem těchto změn je fyziologická polakisurie. Dále jsou popsány rizikové faktory, které mohou vést v průběhu těhotenství a porodu ke vzniku močové inkontinence. Akcentován význam prevence a možnosti terapeutických postupů.

The aim of the paper is to provide an overview of the physiological changes in the female body during pregnancy and their impact on urine collection and evacuation. The end results of these changes is physiological pollakisuria. Also described are the risk factors zhat may, during pregnancy and labour, lead to the development of urinary incontinece. The importance of prevention and of possible therapeutic options is emphasised