Publication details

 

Aktivity MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance: vybraná témata

Basic information
Original title:Aktivity MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance: vybraná témata
Title in English:Activities of MŠMT (ministry of education, youth and sports) for the education against racism, xenophobia and intolerance: selected issues
Author:Josef Smolík
Further information
Citation:SMOLÍK, Josef. Aktivity MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance: vybraná témata. In Karamášová, L. Tomčíková, L. (eds.). Socialia 2011. Participácia inštitucií verejnej správy a pomáhajucich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 253-258, 6 s. ISBN 978-80-557-0305-3.Export BibTeX
@inproceedings{962322,
author = {Smolík, Josef},
address = {Banská Bystrica},
booktitle = {Socialia 2011. Participácia inštitucií verejnej správy a pomáhajucich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie},
edition = {1.},
editor = {Karamášová, L. Tomčíková, L. (eds.)},
keywords = {education; xenophobia},
language = {cze},
location = {Banská Bystrica},
isbn = {978-80-557-0305-3},
pages = {253-258},
publisher = {Univerzita Mateja Bela},
title = {Aktivity MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance: vybraná témata},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:education; xenophobia

Text se věnuje aktivitám MŠMT v boji proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Text popisuje pouze vybrané aktivity MŠMT (např. jednotlivé vzdělávací projekty).

Text deals with activities of MŠMT (ministry of education, youth and sports) for the education against racism, xenophobia and intolerance. The text deal with selected activities of MŠMT (such as educational projects etc.)

Related projects: