Publication details

 

Přednáška o přímé demokracii

Basic information
Original title:Přednáška o přímé demokracii
Title in English:Public lecture about direct democracy
Author:Milan Valach
Further information
Citation:VALACH, Milan. Přednáška o přímé demokracii. In Přednáška na FF UJEP Ústí n. Labem, Katedra politologie a filozofie. 2011.Export BibTeX
@misc{964293,
author = {Valach, Milan},
booktitle = {Přednáška na FF UJEP Ústí n. Labem, Katedra politologie a filozofie},
keywords = {democracy representative direct},
language = {cze},
title = {Přednáška o přímé demokracii},
url = {http://ff.ujep.cz/},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://ff.ujep.cz/
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:democracy representative direct

Přednáška o krizi zastupitelské demokracie a jejím řešením metodami demokracie přímé.

Public lecture about crisis of representative democracy and its solution by methods of direct democracy.