Publication details

 

Fotbal - rituální hra moderní doby

Basic information
Original title:Fotbal - rituální hra moderní doby
Title in English:Soccer - a ritual game of modern times
Author:Ladislav Bedřich
Information from University Press
Price:345,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:BEDŘICH, Ladislav. Fotbal - rituální hra moderní doby. Brno: Mararykova univerzita, Brno, 2006. 195 s. Řada A. ISBN 80-210-3927-2.Export BibTeX
@book{964381,
author = {Bedřich, Ladislav},
address = {Brno},
keywords = {Soccer; ritual game; modern soccer},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3927-2},
publisher = {Mararykova univerzita, Brno},
title = {Fotbal - rituální hra moderní doby},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Monograph
Keywords:Soccer; ritual game; modern soccer

Kniha pojednává o míčové hře fotbale, jakožto o rituální sportovní hře moderní doby.

The book deals with the game ball soccer as a ritual sport game of modern times.