Detail publikace

 

Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí

Základní údaje
Originální název:Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí
Autor:Petr Kachlík
Další údaje
Citace:KACHLÍK, Petr. Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí. 1. vyd. Praha: RAABE, 2011. 60 s. VAŇKÁTOVÁ, E. et al. (eds.) Co dělat, když…. ISSN 1804-5537.Export BibTeX
@misc{966716,
author = {Kachlík, Petr},
address = {Praha},
edition = {1.},
keywords = {habit-forming substance; values; teacher; preventive tool; attitudes; prevention; school; health; pupil; lifestyle},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {RAABE},
title = {Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí},
year = {2011}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pedagogika a školství
Druh:Učební texty, pomůcky
Klíčová slova:habit-forming substance; values; teacher; preventive tool; attitudes; prevention; school; health; pupil; lifestyle

Soubor 20 metodických listů představuje pomůcku pro pedagogy k realizaci primární protidrogové prevence na 2. stupni základní školy. Jeho náplní byla tato témata: postoje a hodnoty, dosažení dobré nálady bez nutnosti užívat návykové látky, zdravý životní styl, komunikace s okolím, vývoj drogové závislosti, reklama a reklamní triky, historický, kulturní a medicínský pohled na drogy, přehled běžných návykových látek a jejich účinků, umění odmítání, trávení volného času, náklady, které stojí uživatele drogová závislost, drogy v silničním provozu, první pomoc, zajištění úspěchu bez užívání drog, vlastní sny, plány a cíle dětí.

Související projekty: