Publication details

 

Stručný přehled hospodářských dějin Turecka v 60. letech 20. století

Basic information
Original title:Stručný přehled hospodářských dějin Turecka v 60. letech 20. století
Title in English:A brief overview of the economic history of Turkey in the 60th the 20th century
Author:Jana Musilová
Further information
Citation:MUSILOVÁ, Jana. Stručný přehled hospodářských dějin Turecka v 60. letech 20. století. 2012.Export BibTeX
@proceedings{968879,
author = {Musilová, Jana},
keywords = {Turkey, First Five – Year Development 1963 – 1967, Planned Economy.},
language = {cze},
title = {Stručný přehled hospodářských dějin Turecka v 60. letech 20. století},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Conference abstract
Keywords:Turkey, First Five – Year Development 1963 – 1967, Planned Economy.

Cílem tohoto článku je stručně představit hospodářskou situaci v Turecku v 60. letech 20. století.Článek se zaměřuje zejména na základní ekonomické indikátory - populační růst, zaměstnanost, deficit platební bilance, růst HDP a zahraniční pomoc v době nastatrování prvního pětiletého plánu hospodářského rozvoje v letech 1963 - 1967.

Main aim of this paper is to briefly present economical situation of Turkey in 1960s fosucing on crucial ecomonical indicators such as population growth, employment, deficit of balance payment, growth rate GNP and foreign assistance during the first phases of Turkish planned economy 1963 – 1967.