Publication details

 

Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník

book cover

Basic information
Original title:Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník
Title in English:Clothes make a man - Learning activities
Authors:Hana Svatoňová, Irena Plucková, Eduard Hofmann, Jaromír Kolejka, Libor Lněnička, Darina Mísařová, Aleš Ruda, Vladislav Navrátil, Hana Svobodová, Jindřiška Svobodová, Boris Rychnovský
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.Export BibTeX
@misc{971439,
author = {Svatoňová, Hana and Plucková, Irena and Hofmann, Eduard and Kolejka, Jaromír and Lněnička, Libor and Mísařová, Darina and Ruda, Aleš and Navrátil, Vladislav and Svobodová, Hana and Svobodová, Jindřiška and Rychnovský, Boris},
address = {Brno},
edition = {1},
keywords = {Integrated science, didactics of Science, methological sheet, work sheet},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5712-8},
publisher = {MuniPress},
title = {Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:Integrated science, didactics of Science, methological sheet, work sheet

Soubor metodických a pracovních listů na téma Šaty dělají člověka

Learning activities, Methodological and work sheets.

Related projects: