Publication details

 

MaxQDA - kvalitativní analýza textových dokumentů

Basic information
Original title:MaxQDA - kvalitativní analýza textových dokumentů
Title in English:MaxQDA - qualitative text analysis
Authors:Veronika Najvarová, Eva Minaříková
Further information
Citation:NAJVAROVÁ, Veronika a Eva MINAŘÍKOVÁ. MaxQDA - kvalitativní analýza textových dokumentů. 2012.Export BibTeX
@misc{971466,
author = {Najvarová, Veronika and Minaříková, Eva},
keywords = {software; qualitative research; text analysis},
language = {cze},
title = {MaxQDA - kvalitativní analýza textových dokumentů},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Workshop
Keywords:software; qualitative research; text analysis

Účastníci workshopu byli seznámeni s možnostmi softwaru MaxQDA, který byl vyvinut pro kvalitativní analyzování textů. Workshop byl rozdělen do několika modulů, během kterých si účastníci vyzkoušeli základy práce se softwarem (vytváření projektu, tvorba kategoriálního systému, kódování textu, statistické zpracování výsledků kódování, atd.).

At the workshop the possibilities of the software were introduced to the participants. The software was developed for qualitative text analyses. The workshop was devided into several modules. In the modules the participants were able to work with the software (creating project, creating system of categories, text coding, statistic analysis of the results, etc.).