Publication details

 

Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků

Basic information
Original title:Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků
Title in English:Availability of contact lenses and refractive surgery options
Author:Pavel Beneš
Further information
Citation:BENEŠ, Pavel. Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků. Brýle a móda, Praha: Iva Production Agency, s.r.o., 2012, roč. 2012, 1(2), s. 40-42. ISSN 1804-7866.Export BibTeX
@article{972335,
author = {Beneš, Pavel},
article_location = {Praha},
article_number = {1(2)},
keywords = {contact lenses; anterior eye; corneal curvature; refractive surgery},
language = {cze},
issn = {1804-7866},
journal = {Brýle a móda},
title = {Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků},
url = {http://www.bryleamoda.cz},
volume = {2012},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
WWW:link to a new windowhttp://www.bryleamoda.cz
Type:Article in Periodical
Keywords:contact lenses; anterior eye; corneal curvature; refractive surgery

Kontaktní čočky stejně jako brýle jsou optickými pomůckami, které jsou určeny pro korekci refrakční vady. Pomocí kontaktní čočky zaujímá nejvyšší podíl v populaci korekce krátkozrakosti (myopie), dalekozrakosti (hypermetropie), dále astigmatizmu. Zvláštní místo pak patří korekci presbyopie, která je dána fyziologickým úbytkem a ztrátou pružnosti oční čočky.

Contact lenses as well as spectacles are optical devices that are designed to correct refractive errors. With contact lenses has the highest proportion in the population correction of myopia, hyperopia and astigmatism. A special place is the correction of presbyopia which is due to physiological decline and loss of elasticity of the crystalline lens.