Publication details

 

Aktuální problematika virových hepatitid

Basic information
Original title:Aktuální problematika virových hepatitid
Title in English:Current issues regarding viral hepatitis
Author:Petr Husa
Further information
Citation:HUSA, Petr. Aktuální problematika virových hepatitid. Česká dermatovenerologie, Praha: Mladá fronta, 2012, roč. 2, č. 1, s. 28-31. ISSN 1805-0611.Export BibTeX
@article{972565,
author = {Husa, Petr},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {viral hepatitis; pegylated interferon alpha; ribavirin; entecavir; tenofovir; boceprevir; telaprevir},
language = {cze},
issn = {1805-0611},
journal = {Česká dermatovenerologie},
title = {Aktuální problematika virových hepatitid},
volume = {2},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Epidemiology, infectious diseases and clinical immunology
Type:Article in Periodical
Keywords:viral hepatitis; pegylated interferon alpha; ribavirin; entecavir; tenofovir; boceprevir; telaprevir

Akutní hepatitida B je ve většině případů benigní onemocnění, které si nevyžaduje použití antivirové léčby. Podávání virostatik je indikováno pouze v případě těžké protrahované nebo dokonce fulminantně probíhající akutní hepatitidy B. Nejvíce zkušeností je v této indikaci s lamivudinem. Pro moderní a vysoce efektivní léčbu chronické infekce virem hepatitidy B (HBV) jsou vhodné pegylovaný interferon (PEG-IFN) alfa-2a (pro časově omezenou léčbu – 48 týdnů) a entecavir a tenofovir (pro dlouhodobou, časově neomezenou léčbu). V roce 2011 došlo k zásadní změně v možnosti léčby chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Podstatou této změny je komerční dostupnost nových antivirových léků pro terapii chronické infekce HCV – telapreviru a bocepreviru –v kombinaci s PEG-IFN alfa a ribavirinem. Jak u pacientů dosud antivirově neléčených, naivních, tak u nemocných, u kterých klasická léčba PEG-IFN a ribavirinem nevedla k trvalé eliminaci infekce HCV, je trojkombinační léčba významně účinnější než kombinace PEG-IFN a ribavirinu. Tyto léky byly v průběhu roku 2011 schváleny pro léčbu chronické infekce HCV ve Spojených státech a následně i v Evropské unii. Jak dlouho budou v České republice trvat jednání o úhradě těchto nových léků, lze zatím jen těžko odhadnout. Podobně složitá jednání budou i o indikačních kritériích pro trojkombinační léčbu.

Acute hepatitis B is in most casese a benign disease that does not requireed use of antiviral treatment. Administration of virostatic drugs is indicated only in case of severe protracted or even fulminant acute hepatitis B. Most experience in this indication exists with lamivudin. For modern and highly effectivetreatmentof chronic hepatitis B are PEG-IFN, entecavir, and tenofovir.In 2011 there has been a fundamental change in the therapy of chronic hepatitis C due to commercial availability of new antiviral drugs - boceprevir and telaprevir.