Publication details

 

Matematika II pro porozumění i praxi

book coverTato kniha je pokračováním stejnojmenného prvního dílu. Názorně, přístupně, přitažlivě představuje další, již poněkud pokročilejší vysokoškolské partie lineární algebry a matematické analýzy s ohledem na prakticky orientovaného čtenáře, který, ač nechce být profesionálním matematikem, má zájem o proniknutí do podstaty základních pojmů a tvrzení. Metodou je „výuka na příkladech“, určených nejen k motivaci a k pochopení vlastností matematických objektů, ale i k procvičení a odhalení možných úskalí... more

Basic information
Original title:Matematika II pro porozumění i praxi
Title in English:Mathematics II for understanding and praxis
Authors:Jana Musilová, Pavla Musilová
Information from University Press
Price:700,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Further information
Citation:MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5.Export BibTeX
@book{972802,
author = {Musilová, Jana and Musilová, Pavla},
address = {Brno},
edition = {první},
keywords = {linear algebra, differential equations, infinite series, functions of many variables, variational calculus},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-214-4071-5},
publisher = {VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně)},
title = {Matematika II pro porozumění i praxi},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Učebnice
Keywords:linear algebra, differential equations, infinite series, functions of many variables, variational calculus

Netradiční výklad tradičních pojmů vysokoškolské matematiky pro studenty přírodovědných a technických oborů.

Nontraditional presentation of traditional concepts of university mathematics for students of natural sciences and technical disciplines.