Publication details

 

Subjektivní práva rodinná

Basic information
Original title:Subjektivní práva rodinná
Title in English:Family Rights
Author:Ivo Telec
Further information
Citation:TELEC, Ivo. Subjektivní práva rodinná. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 3, s. 77-84. ISSN 1210-6410.Export BibTeX
@article{973365,
author = {Telec, Ivo},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 3},
keywords = {family law; civil law},
language = {cze},
issn = {1210-6410},
journal = {Právní rozhledy},
title = {Subjektivní práva rodinná},
volume = {roč. 20},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:family law; civil law
Attached files:link to a new windowSubjektivni rodinna prava a otazka metodologicka.doc

Podrobný právní a doktrinální rozbor subjektivních práv rodinných v rámci občanského práva a pojetí lidských práv

The detailed legal analysis of the family rights in the framework of the civil law and the concept of human rights.