Publication details

 

Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)

Basic information
Original title:Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)
Title in English:Capacity to Possess Rights (Commentary on Article 5 of the Charter)
Authors:Jiří Baroš
Further information
Citation:BAROŠ, Jiří. Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny). In WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 141-149, 9 s. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6.Export BibTeX
@inbook{974548,
author = {Baroš, Jiří and Wagnerová, Eliška and Šimíček, Vojtěch and Langášek, Tomáš and Pospíšil, Ivo},
address = {Praha},
booktitle = {Listina základních práv a svobod. Komentář.},
edition = {1. vyd.},
keywords = {Charter of fundamental rights and freedoms; Legal Capacity; Legal Subject; Life; Slavery},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7357-750-6},
pages = {141-149},
publisher = {Wolters Kluwer ČR, a. s.},
title = {Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)},
url = {http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/listina-zakladnich-prav-a-svobod.-komentar.html},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowhttp://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/listina-zakladnich-prav-a-svobod.-komentar.html
Type:Chapter of a book
Keywords:Charter of fundamental rights and freedoms; Legal Capacity; Legal Subject; Life; Slavery

Text se zabývá výkladem čl. 5 Listiny základních práv a svobod. Uznání základního práva na právní osobnost přitom vnímá v kontextu jedinečnosti právní modernity. Konceptuální historii tohoto práva doplňuje rozbor judikatury Ústavního soudu k tomuto článku Listiny.

The text deals with the interpretation of Article 5 of the Czech Charter of fundamental rights and freedoms. The declaration of the basic right of legal personality is analyzed in the context of the singularity of the legal modernity. Conceptual history of the concept of legal personality is supplemented by the analysis of the jurisprudence on the article 5 of the Czech Constitutional Court.