Detail publikace

 

Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)

Základní údaje
Originální název:Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)
Autoři:Jiří Baroš
Další údaje
Citace:BAROŠ, Jiří. Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny). In WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 141-149, 9 s. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6.Export BibTeX
@inbook{974548,
author = {Baroš, Jiří and Wagnerová, Eliška and Šimíček, Vojtěch and Langášek, Tomáš and Pospíšil, Ivo},
address = {Praha},
booktitle = {Listina základních práv a svobod. Komentář.},
edition = {1. vyd.},
keywords = {Charter of fundamental rights and freedoms; Legal Capacity; Legal Subject; Life; Slavery},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7357-750-6},
pages = {141-149},
publisher = {Wolters Kluwer ČR, a. s.},
title = {Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny)},
url = {http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/listina-zakladnich-prav-a-svobod.-komentar.html},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
WWW:odkaz do nového oknahttp://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/listina-zakladnich-prav-a-svobod.-komentar.html
Druh:Kapitola v knize
Klíčová slova:Charter of fundamental rights and freedoms; Legal Capacity; Legal Subject; Life; Slavery

Text se zabývá výkladem čl. 5 Listiny základních práv a svobod. Uznání základního práva na právní osobnost přitom vnímá v kontextu jedinečnosti právní modernity. Konceptuální historii tohoto práva doplňuje rozbor judikatury Ústavního soudu k tomuto článku Listiny.