Publication details

 

Architektura v zorném úhlu psychologie a výtvarné pedagogiky

Basic information
Original title:Architektura v zorném úhlu psychologie a výtvarné pedagogiky
Title in English:Architecture in the visual angle of psychology and art pedagogy
Author:Alice Stuchlíková
Further information
Citation:STUCHLÍKOVÁ, Alice. Architektura v zorném úhlu psychologie a výtvarné pedagogiky. In II. Ústecké psychologické dny, Psychologie a umění. 2011.Export BibTeX
@proceedings{974612,
author = {Stuchlíková, Alice},
booktitle = {II. Ústecké psychologické dny, Psychologie a umění},
keywords = {architecture psychology pedagogy},
language = {cze},
title = {Architektura v zorném úhlu psychologie a výtvarné pedagogiky},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Conference abstract
Keywords:architecture psychology pedagogy

Architektura reflektována jako přirozená součást městské krajiny, psychologický činitel a zároveň inspirační zdroj rozvíjející lidskou kreativitu. Teoretický náhled doplnily ukázky prací studentů realizovaných v rámci semináře Zprostředkování umění na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vedeného autorkou příspěvku v podzimním semestru 2010. Součást výzkumného projektu Architektura jako iniciátorka animace (v rámci celokatedrového projektu ROKREA) a zároveň přípravy dizertační práce.

Architecture reflected as inherent part of the urban landscape, the psychological factor and inspiration at the same time developing source of human creativity. Theoretical preview supplement samples of works of students carried out within the framework of the seminar Intermediation of Art at the Department of Art Education of the Pedagogical Faculty of the Masaryk University led by the author of the contribution in the autumn 2010. Part of the research project of Architecture as the initiator of animation (in the framework of project ROKREA - project of the Department of Art Education), and also of the preparation of dissertation.

Related projects: