Publication details

 

Limitující faktory ve sportovní výživě

Basic information
Original title:Limitující faktory ve sportovní výživě
Title in English:Sports nutrition limiting factors
Author:Michal Kumstát
Further information
Citation:KUMSTÁT, Michal. Limitující faktory ve sportovní výživě. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 210-215, 6 s. ISBN 80-86317-92-7.Export BibTeX
@inproceedings{977229,
author = {Kumstát, Michal},
address = {Praha},
booktitle = {Scientia Movens},
editor = {Jiří Suchý a kolektiv},
keywords = {Sports nutrition; nutritional recommendations; limiting factors},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {80-86317-92-7},
pages = {210-215},
publisher = {Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu},
title = {Limitující faktory ve sportovní výživě},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Sports nutrition; nutritional recommendations; limiting factors

Sdělení si klade za cíl vymezit vybrané limitující faktory ve sportovní výživě a zdůraznit jejich vzájemnou interakci.

The works focuses on selected sports nutrition limiting factors. The work emphasizes the relationship between the limiting factors.