Publication details

 

Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele

book cover

Basic information
Original title:Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele
Title in English:Integrated Science 5 – Clothes make a man
Authors:Hana Svatoňová, Irena Plucková, Eduard Hofmann, Jaromír Kolejka, Libor Lněnička, Darina Mísařová, Vladislav Navrátil, Aleš Ruda, Hana Svobodová, Jindřiška Svobodová, Boris Rychnovský
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.Export BibTeX
@misc{978339,
author = {Svatoňová, Hana and Plucková, Irena and Hofmann, Eduard and Kolejka, Jaromír and Lněnička, Libor and Mísařová, Darina and Navrátil, Vladislav and Ruda, Aleš and Svobodová, Hana and Svobodová, Jindřiška and Rychnovský, Boris},
address = {Brno},
edition = {1. dotisk 1. vyd.},
keywords = {Integrated Science, Didactics of Science},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5711-1},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:Integrated Science, Didactics of Science
Attached files:link to a new windowSATY dotisk.pdf

Integrovaně zpracovany text věnovaný širokému tématu šatů obsahující dílčí kapitoly např. vliv přírodních a kulturních podmínek na oblékání, vývoj textilního průmyslu a jeho podílu na průmyslovém pokroku i na postavení textilního průmyslu dnes, speciální oděvy, které dovolují přežít člověku v podmínkách pro něj jinak ohrožujících, přírodní a syntetické materiály, jejich výrobě, zpracování i barevné úpravě a údržbě látek. Podkapitoly uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Text obsahuje tabulku vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.

Teachers book includes scientific texts focused on the topic Clothes Make the Man. The authors of the book present the wide topic which relates to clothing. It the text you can find the reflection about the influence of natural and cultural conditions on the clothing and fashion. The text is also focused on the development of textile industry, its share of the industrial progress and of the present role in industry and economy. One of the chapters is focused on the special clothes that enable people to survive in dangerous conditions. Partial texts are dealing with natural and synthetic materials, its production and colorful modification and maintenance. The text is conceived globally and creatively with regard to development of synthetic thinking. Each chapter is enclosed by questions and links to the particular worksheets. The final table shows the relation of each charter to the cross-curricular subjects according to the Framework Education Programme and should be supportive for the teachers book using in practice.

Related projects: