Publication details

 

Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice

Basic information
Original title:Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice
Title in English:Children`s eating habits and school environment : The Implementation of the World Health Organization`s preventive programmes in the Czech Republic
Author:Jana Fialová
Further information
Citation:FIALOVÁ, Jana. Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87474-55-6.Export BibTeX
@book{978658,
author = {Fialová, Jana},
address = {Brno},
edition = {Vyd. 1.},
keywords = {Czech school environment; school prevention programs; Nutrition-Friendly Schools Initiative; Health Promoting School; nutrition education},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-87474-55-6},
publisher = {Barrister & Principal},
title = {Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Monograph
Keywords:Czech school environment; school prevention programs; Nutrition-Friendly Schools Initiative; Health Promoting School; nutrition education

Práce se snaží popsat a na základě výzkumu zhodnotit fungování preventivních programů na podporu zdraví v České republice (především program Health Promoting School – HPS) a pomocí experimentální implementace nového preventivního programu Světové zdravotnické organizace Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI), který je více zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl, posoudit význam školních preventivních programů pro formování výživových návyků a prevenci nadváhy a obezity dětí i širší školní komunity.

This paper attempts to describe and, on the basis of research, evaluate the preventive programmes for health promotion in the Czech Republic (in particular the programme Health Promoting Schools – HPS). Through the experimental implementation of a new preventive programme by the World Health Organization, the Nutrition Friendly School Initiative (NFSI), which is aimed more at healthy eating and a healthy lifestyle, this paper will also assess the importance of the school preventive programmes in forming nutritional habits and the prevention of weight problems and obesity amongst children as well as the wider school community.