Publication details

 

Alkohol a karcinom prsu - ekonomické náklady

Basic information
Original title:Alkohol a karcinom prsu - ekonomické náklady
Title in English:Alcohol and Breast Cancer – Economic Costs
Author:Iva Šmídová
Further information
Citation:ŠMÍDOVÁ, Iva. Alkohol a karcinom prsu - ekonomické náklady. Hygiena, Praha: Tigis, 2012, roč. 57, č. 1, s. 17-21. ISSN 1802-6281.Export BibTeX
@article{979791,
author = {Šmídová, Iva},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {alcohol; breast cancer; treatment costs; the economic burden},
language = {cze},
issn = {1802-6281},
journal = {Hygiena},
title = {Alkohol a karcinom prsu - ekonomické náklady},
volume = {57},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Hygiene
Type:Article in Periodical
Keywords:alcohol; breast cancer; treatment costs; the economic burden

Částka, kterou je třeba vynaložit na léčbu pacientek s karcinomem prsu, které pravidelně konzumující alkohol, je 39 mil. Kč.

The elicited amount that is to be spent to treat women patients with breast cancer who regularly consume alcohol is 39 million CZK.