Publication details

 

Advokáti mění své vedení a omlazují

Basic information
Original title:Advokáti mění své vedení a omlazují
Author:Tomáš Hülle
Further information
Citation:
Export BibTeX
WWW:link to a new windowhttp://ekonom.ihned.cz/c1-54963800-advokati-meni-sve-vedeni-a-omlazuji
Type:Article in Periodical