Publication details

 

VIZUÁLNÍ STUDIA - věda, umění, instituce

Basic information
Original title:VIZUÁLNÍ STUDIA - věda, umění, instituce
Title in English:VISUAL STUDIES - science, art, institution
Authors:Adéla Souralová, Eva Šlesingerová, Lucie Galčanová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
WWW:link to a new windowhttp://www.vizualnistudia.fss.muni.cz/
Type:Conference
Keywords:visual studies science art institution visual anthropology

Kritický posun ve vztahu k obraznosti a vizuálním reprezentacím vedl v posledních několika dekádách k etablování oboru vizuálních studií a debatám nad jejich povahou a vztahem k ostatním oborům. Konference má za cíl překročit hranice disciplín a ukázat vizuální studia nejen jako interdisciplinární obor spojující badatele a badatelky z různých intelektuálních světů, ale také jako prostor sdílení rozličných interpretací a kritické diskuse.

Conference about visual studies focuses on collaboration between various types of actors.